НомерНаименованиеПрименениеГруппа
6240-21-8100 Подшипник коренной; ; ITR Ita; Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;
6162-23-8050 Подшипник упорный; ; ITR Ita; Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;
6240-21-2220 Гильза; ; ITR Ita; Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;
6162-23-2250 Уплотнение пазовое гильзы; ; ITR Ita; Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;
6162-23-2240 О-кольцо гильзы; ; ITR Ita; Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;
6162-23-2220 О-кольцо гильзы; ; ITR Ita; Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;
6240-31-2111 Поршень; ; ITR Ita; Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;
6240-31-2030 Кольцо поршневое; ; ETP Ita; Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;
6240-31-2411 Палец порш; ; ITR Ita; Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;
6240-31-3141 Втулка шатуна; ; ITR Ita; Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;
6162-33-3041 Вкладыш шатунный; ; ITR Ita; Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;
6162-33-2420 Кольцо стопорное; ; ITR Ita; Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;
02400-10413 Штифт шатуна; ; original; Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;
6162-33-3310 Болт шатуна; ; original; Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;
6240-11-8810 Прокладка крышки рокеров; ; ITR Ita; Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;
6240-11-1810 Прокладка ГБЦ; ; ITR Ita; Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;
6240-11-5820 Прокладка вып коллектора; ; ITR Ita; Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;
6240-11-6470 Прокладка корпуса термостата; ; ITR Ita; Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;
6240-21-4250 Сальник коленвала зад; ; ITR Ita; Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;
600-421-6630 Термостат; ; OEM; Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;
6162-13-6440 Кольцо уплотнительное термостата; ; PAI USA; Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;
600-813-9511 Стартер; ; KTS China; Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;
600-825-9820 Генератор; ; KTS China; Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;
04122-22568 Ремень привода вентилятора; ; A/m; Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;
6240-11-5920 Уплотнение турб; ; PAI USA; Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;
6560-81-8101 Датчик; ; OEM USA; 6560-81-8100 Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;
6216-21-3170 Уплотнение (сальник коленвала перед); ; PAI USA; Komatsu; ; Komattsu; SAA6D170E-3, SA6D170E-3 ;